Baldintza orokorrak

Baldintza orokorrak

ESKERRIK ASKO ZURE ARRETAGATIK, baina sorpresa eta gaizki ulertuak gerta ez daitezen beharrezkoak diren baldintza batzuen berri eman behar dizugu …

ESKURAGARRITASUNA ETA ERRESERBAREN BAIEZTAPENA

Jabeak “Aurrez erreserba” onartu ondorengo 48 orduak baino lehen, bezeroak aurrerapen gisa ematen den kontu korrontean transferentzia egin beharko du edo kreditu txartelaren datuak eman beharko ditu. formalizatu Erreserba, zure izena eta egonaldiaren egunak adieraziz.

Sartu beharreko zenbatekoa hau izango da:

1 edo 2 gaueko erreserbetan, gau bateko zenbatekoa.
3 gau baino gehiagoko erreserbetan, eskatutako zerbitzuen guztizko prezioaren% 40.

Epe hori igarota, ordainketa jaso ez izanaren kasuan, establezimenduak eskubidea izango du ostatua beste bezero potentzialei proposatzeko. Gainerako zenbatekoa etxebizitzara iristean ordainduko da.

Aldez aurretik ordainketa jaso ondoren, erreserbaren berrespena bidaliko dizugu. Erreserba ez da egiten jabeak aurretiazko ordainketa jaso arte eta zuk ez duzu erreserba berretsi.

Banku transferentziaren kostua bezeroak ordaintzen du, eta ezin da inoiz alokairuaren kostutik kendu.

Establezimenduaren erabilgarritasun egoerari buruzko informazioa eskatzeak edo jasotzeak ez du esan nahi jabeak Erreserba onartzea.

BALDINTZEA

Erreserba bertan behera uzten bada, bezeroa establezimendura iritsi aurretik, ezeztapen tasak aplikatuko dira erreserba bertan behera uzten denaren arabera. Hortik eratorritako gastu guztiak bezeroak ordainduko ditu. Ehunekoak aldez aurretik ordaindutako zenbatekoaren gainean aplikatuko dira. Honako hauek dira aplikatutako zigor-tarteak eta ehunekoak:

% 10, ezeztapena 30 egun baino lehenago egiten bada.
% 50, ezeztapena 30 egun edo gutxiagorekin eta 15 baino gehiagorekin egiten bada.
% 100, ezeztapena 15 egun edo lehenago egiten bada.
Bi alderdiek adostutakoa baino lehen establezimendua bertan behera utziz gero, gelaren egonaldirako adostutako guztizko zenbatekoa eragindako kalteengatik kobratuko da.

ETORRERA

Establezimendura sartzeko ordua 13: 00etatik aurrera izango da. 18: 00ak arte Edozein arrazoirengatik zure epe hori aurretik edo ondoren aurreikusten baduzu, jakinarazi iezaguzu eta nahi duzun orduan egokitzen saiatuko gara.
Aurretik jakinarazi ezean, bezeroak logela okupatu beharko du iritsitako eguneko 18: 00ak baino lehen. Bestela, denbora hori igarota, gela beste bezero batzuek alokatu ahal izango dute.

Bidaiari bakoitzak nahitaez bete behar du jabeak Ertzaintzari entregatu behar dion okupazio orria eta bezeroak eskatutako zerbitzuak biltzen dituen sarrera orria. Dokumentu hau bi alderdien arteko kontratutzat jotzen da.

Bezeroa zerbitzuen prezioa ordaintzera behartuta dago faktura aurkeztean, inola ere, erreklamazioa aurkezteak ordainketa horretatik salbuesten du.

IRTEERA

Jabeak eta bezeroak idatziz beste akordiorik lortu ezean, bezeroak eta gonbidatu guztiek Landa Etxetik irten beharko dute agindutako egunean eguerdiko 12: 00ak baino lehen. Mesedez, eskatu geroago irteera, beharrezkoa bada, iritsi aurretik, eta ahal dugun guztia egingo dugu zure nahiei erantzuteko.

BOEN KOPURUA ETA IDENTIFIKAZIOAEZER

Bezeroak erreserban sartutako pertsona kopurua jakinarazi beharko dio jabeari. Erreserbaren baieztapenean adierazitako pertsona kopuruak soilik dauka ostatua eta instalazioak okupatzeko eskubidea. (Animaliak ez dira establezimendu barruan onartzen). Aipatutako betebeharrak urratzen badira, jabeak bere irizpideen arabera eskubidea du bezeroari establezimendua uzteko eskatzeko eta bezeroak ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango.

JOKABIDEA

Sarrera inprimakia sinatzen duen bezeroa berarekin batera dauden pertsona guztien portaera zuzena da. Pertsona horrek edo bidelagunen batek modu egoki eta arduratsuan jokatzen ez badu, jabeari baimena ematen zaio bezeroari eta bere laguntzaileei establezimendutik berehala uzteko eskatzeko, bezeroak inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izan gabe.

ERANTZUKIZUNA

Establezimendua ez da bezeroaren aurrean erantzule, bezeroak jasandako galera, kalte, ezeztapen edo gastu gehigarriengatik edo jabearen kontroletik kanpoko edozein kausa dela eta.

Jabea ez da objektuak galtzearen edo ahaztearen erantzule, hala ere, garbiketan establezimenduan aurkitzen badute, ez dute arazorik izango bidalketa dirutan emandako helbidera bidaltzeko.

Ez dago establezimendutik ateratzea debekatuta